Stadgar

pass-6 

Foto: © Åke Hedevärn

Stadgar Lillhärdals södra viltvårdsområde

Verifierat med en erlagd stämpelavgift om aderton kronor bildades Lillhärdals södra jaktvårdsområde den 10 juli 1946 på initativ av hemmansägarna Albin Johansson och O.P Bång i Sunnanå samt Oskar Åsander och Jöns Andersson i Åsen. Vid bildandet omfattade området 63 000 ha och var därmed ett av Sveriges i särklass största områden.

stampel18kr

Protokoll 1946-07-10

Protokoll från bildande av Lillhärdals södra jaktvårdsområde/Länsstyrelsens beslut 10 juli 1946 kan du läsa här som PDF-dokument.

Protokoll 10 juli 1946

Stadgar

Nu gällande stadgar tillhörande Länsstyrelsens beslut 2001-09-03 i ärende 27-7725-01 kan du läsa här som PDF-dokument.

Stadgar för Lillhärdals södra VVOF

Vid frågor, kontakta din jaktledare alt. ordförande eller sekreterare.


Sök


Kategorier